Regulamin Hotelu Zhong Hua

REGULAMIN HOTELU ZHONG HUA

 

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem hotelowym oraz za jego przestrzeganie, które służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszym Gościom. Informacji i pomocy udzieli Państwu Recepcja pod numerem telefonu 100.

 

§ 1

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Zhong Hua. 

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.hotelchinski.pl

§ 2

 

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:30 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:30 w dniu wyjazdu.

3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

§ 3

 

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości..

3. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu  podany termin jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu hotel pobiera opłatę za cały pobyt zgodnie z wysłanym potwierdzeniem rezerwacji.

4. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 11:30 w dniu wyjazdu recepcja może naliczyć opłatę za co najmniej pół doby wynajmu pokoju hotelowego według obowiązującej w danym dniu ceny dnia.

 

 

§ 4

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona w Recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

2. Hotel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu, przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

 

§ 5

 

1. Na życzenie Gościa hotel świadczy następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

b) budzenie o określonej godzinie;

c) przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu; przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

 

§ 6

 

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość winien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

 

§ 7

 

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

§ 8

 

1. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć pokój, tak aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, rolety antywłamaniowe, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte

2. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.

3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy,z winy odwiedzających go osób lub zwierząt które z nim przebywają. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

4. Ustala się, że roszczenia z tytułu naprawienia uzasadnionej szkody, będą realizowane w następujący sposób:

a) usunięcie szkody poprzez naprawienie rzeczy,

b) zapłatę całości uszkodzonej rzeczy - załącznik nr 1,

c) zakup rzeczy o podobnych właściwościach co uszkodzona rzecz,

5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. W pokojach na parterze powinien zasunąć rolety antywłamaniowe.

6. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Za naruszenie zakazu palenia w Hotelu gość będzie obciążony kwotą 500 PLN.

7. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 200 PLN.

8. W przypadku złamania regulaminu Hotel może odmówić świadczenia usług. Taka osoba jest zobligowana do niezwłocznego podporządkowania się zaleceniom Hotelu, zapłaty za usługi, z których skorzystała, zapłaty za uszkodzenia i opuszczenia Hotelu.

9. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

10. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 10 lat muszą przebywać pod stałą opieką i nadzorem rodziców bądź opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

§ 9

 

1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele publiczne lub społeczne.

 

§ 10

 

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

4.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych: grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Korzystanie z żelazek hotelowych dopuszczalne jest tylko z wykorzystaniem deski do prasowania lub w prasowalni.

6. Bezpodstawne uruchomienie alarmu pożarowego podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

7. Za zgubienie klucza do pokoju hotelowego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

8. Rażące naruszenia ciszy nocnej skutkuje naliczeniem kary w wysokości 500 zł. 

 

 

Załącznik nr 1

Cennik wyposażenia pokoju hotelowego

 

 

Wymiana wykładziny 2000,00 zł

Malowanie ściany pokoju 800,00 zł

Malowanie sufitu 400,00 zł

Lustro łazienkowe 500,00 zł

Lustro w przedpokoju 1000,00 zł

Telewizor 1000,00 zł

Telefon 100,00 zł

Kosz w łazience metalowy 130,00 zł

Kosz w pokoju plastikowy 100,00 zł

Lampka nocna 100,00 zł

Lampka biurkowa 100,00 zł

Suszarka 100,00 zł

Czajnik 100,00 zł

Szyba na biurko 150,00 zł

Szyba na stół 150,00 zł

Kapa 100,00 zł

Materac 1000,00 zł

Podkład 200,00 zł

Poduszka (duża,mała) 100,00 zł

Kołdra (duża,mała) 150.00 zł

Poszewka 100,00 zł

Poszwa na kołdrę 200,00 zł

Ręcznik 70/140 100,00 zł

Ręcznik 50/90 60,00 zł

Ręcznik 50/70 50,00 zł

Szlafrok 300,00 zł

Deska sedesowa 300,00 zł

Firany 300,00 zł

Pilot do TV 100,00 zł

Roleta antywłamaniowa 1000,00 zł

Leżak plażowy 250,00 zł

Krzesło tarasowe 200,00 zł

Stolik tarasowy 150,00 zł

Krzesło pokojowe 300,00 zł

Fotel 400,00 zł

Biurko 2500,00 zł

Stół 2500,00 zł

Regał 2000,00 zł

Szafka nocna 500,00 zł

Taboret 400,00 zł

Bagażnik 400,00 zł

Sofa 1000,00 zł

Dostawka 400,00 zł

Koc 200,00 zł

Szklanki/Kieliszki 10,00 zł/sztuka

Drzwi wejściowe do pokoju 2000,00 zł

Drzwi łazienkowe 1000,00 zł

Kabina prysznicowa 1500,00 zł

Klimatyzator 1000,00 zł

Rezerwacja

Data przybycia
27
6
2022
Data wyjazdu
27
6
2022
Liczba gości
Dorośli
1
Dzieci
0
Pokoje
1
rezerwuj